Yoshinkan AIKIDO Ryu Argentina

UESHIBA Caiso y SHIODA Sensei
Gozo SHIODA Sensei – YOSHINKAN AIKIDO