Yoshinkan AIKIDO Ryu Argentina

UESHIBA Caiso y SHIODA Sensei
GOZO SHIODA – Aikido Yoshinkan

Aikido Yoshinkan Argentina