Autoridades Técnicas

ANDO Tsuneo

VIII Dan – Shihan

MAESTRO – YOSHINKAN AIKIDO RYU

DIRECTOR MUNDIAL

 

 

 

 


Fernando MARTINEZ

IV Dan – Shihandai

YOSHINKAN AIKIDO RYU ARGENTINA

GIN RYU KAN DOJO

DIRECTOR PARA AMÉRICA LATINA